Projekbeskrivelse

Grønland NU

6. juli – 1. september 2019

Udstillingen består af forskellige kunstneriske udtryk: grafik, maleri, keramik, skulptur og fotografi skabt af grønlandske og danske kunstnere, herimellem Kirsten Klein samt afdøde Pia Arke og Anne-Birthe Hove. Desuden deltager Gukki Nuka, Jørn Bork, Kristian Mainz, Kristine Markussen, Linda Riber, Morten Hilmer, Naja Abelsen og Rikke Diemer.

Temaet er Grønland i bred forstand, set og fortolket med nutidens øjne. Natur, kultur, tradition og menneskeliv, som det opleves af samtidens kunstnere.