Åbningstider:
Tirsdag-søndag kl. 13-17

Kommende
udstillinger

Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 13-17

Kommende udstillinger

I februar 2020 åbner en jubilæumsudstilling om Paul Gernes.