Berit HeggenHougen-Jensen

Skitsen i billedet repræsenterer stemmen August – oktober 2018

Berit Heggenhougen-Jensen udforsker landskabets løgne og spekulationshistorier. Hun maler konstruerede landskaber med sparsom bevoksning. Det kan være bregner i skyggen, mos der kamouflerer spor, oversete huller, mudret foran vinduet.