Fynske Kunsthåndværkere: Åben Lys

4. maj – 30. juni 2019 | Se billeder fra ferniseringen

Vi er på Himmerlands Kunstmuseum meget glade for at kunne præsentere en ny udstilling med Fynske Kunsthåndværkere, der består af 10 kunsthåndværkere, der tilsammen dækker fagområderne tekstil, smykkekunst, keramik, fotografi og maleri.

Når gruppen lader sig betegne med sit regionale tilhørssted, må man ikke forledes til at tro, at der er tale om et specifikt fynsk udtryk i dens arbejder. Tværtimod kendetegnes Fynske Kunsthåndværkere netop ved bredden i deres udtryksform, idet megen inspiration hentes i udlandet. Det skal forstås således, at gruppens medlemmer ofte og hver for sig rejser og optræder på udstillinger i vidt forskellige nationale og internationale sammenhænge. De enkelte medlemmers frie ageren uden for gruppens egen ramme bidrager i høj grad til deres individuelle udvikling og dermed til mangfoldigheden i gruppens udtryk.

Siden 1976 da udstillergruppen Fynske Kunsthåndværkere blev etableret, er talrige præsentationer af gruppens arbejder vist i ind- og udland. Temaudstillinger med titler som ”Herfra min verden går” – ”Tegn i tiden” – ”Aqua” – ”Verdensrummet” – ”Værk Sted” og nu Åbent Lys – også en hyldest til udstillingssalene i Aars.

I årtusinder har dygtige håndværkere i hele verden skabt nyttige brugsting i uld og plantefibre, mineraler, ler og metaller. Lysten til at påføre genstandene mønstre og ornamenter og at lege med farverne er tidligt forekommende. I brydningstiden hvor kunst og håndværk blev tydeliggjort, formulerede keramikeren Christian Poulsen i 1960erne tiden ”som at slå hul i materialismens væg til drøm og poesi”.

I denne udstilling ønsker De Fynske Kunsthåndværkere at præsentere denne ånd.