Landskabsmalerier fra Christiansborg

30. april – 7. august 2022

I 2001 skabte Maja Lisa Engelhardt syv monumentale landskabsmalerier til Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg. Malerierne er ikke alene monumentale i format, de er også stort tænkt. Motiverne refererer til Danmarkshistorien, fra den hedenske oldtid til den kristne kultur og til årstidernes skiften. De syv hovedværker i Maja Lisa Engelhardts produktion har ikke været udstillet før.

Det sker nu i et samarbejde mellem Odsherreds Kunstmuseum og Himmerlands Kunstmuseum. I efteråret 2021 var malerierne således udstillet på Odsherreds Kunstmuseum, og i dette forår udstilles de i det nordjyske – på Himmerlands Kunstmuseum. Kunstneren og de to museer er glade for, at Christiansborgs Kunstudvalg beredvilligt udlåner malerierne, så offentligheden kan få glæde af kunstværkerne.

Maja Lisa Engelhardt har skabt en serie helt nye monotypier til denne udstilling. Monotypierne genopdager og genfortæller motiverne i de syv landskabsmalerier: Ask og Embla, en gravhøj, kornaks, vintersolhverv, den brændende tornebusk, Jesu ligklæde og tornekrans osv. I gentagelsen af motiverne ligger variationen; en insisteren på at se og fastholde.

Til udstillingen er der udarbejdet et katalog.